Het bestuur van De Madelief is verheugd mee te kunnen delen dat we in september 2022 gaan starten met voortgezet onderwijs (VO) op onze school.

De VO-commissie heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de interesse en haalbaarheid van een VO-afdeling op De Madelief.

De resultaten van dit onderzoek zijn positief gebleken, want

  • er zijn voldoende ouders en leerlingen met interesse om te starten met jaar 1,
  • we hebben een leerkracht die de lessen kan gaan verzorgen,
  • we hebben een goede lesmethode gevonden waarmee we gaan werken in het komende jaar.

Doelstellingen van het VO-onderwijs

Onze doelstelling wordt om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het hoger onderwijs (hogeschool/universiteit) in Nederland of België.

We hopen dit op de volgende manier te bereiken:

  • Onderwijs op havo-niveau
  • Aansluiting op het VO bij terugkeer naar Nederland of België
  • Voorbereiding op het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)*
  • Onderwijs dat ook voorbereidt op het Ierse Leaving Certificate Dutch

* dit certificaat geeft leerlingen de mogelijkheid te starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit. Meer informatie leest u hier: https://cnavt.org/het-examen-nederlands

Vorm van het VO-onderwijs

Nu de beslissing is genomen, werkt de commissie samen met het bestuur verder aan het opzetten van deze nieuwe afdeling.

Het onderwijs zal in hybride vorm plaatsvinden, met een afwisseling van lessen op locatie en afstandsonderwijs.

Informatiesessie
Voor geïnteresseerde ouders is er binnenkort een informatiesessie.
Datum: 25 mei, 20:30 uur (8.30pm GMT). 
Aanmelding: e-mail info@demadelief.org
Na aanmelding ontvangt u de gegevens voor de vergadering via e-mail