Als u uw kind(eren) voor het eerst wilt aanmelden of informatie wilt ontvangen over de school, neem dan contact met ons op via info@demadelief.org Graag beantwoorden wij al uw vragen.

Als uw e-mail is ontvangen maakt onze schoolleider, Nicole Maasland, een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van het niveau van de Nederlandse taal. U krijgt informatie over de school en tijdens het gesprek kunnen de ouders en de school de verwachtingen met elkaar afstemmen. Op grond van de beschikbare informatie wordt bekeken in welke groep de leerling een plek kan krijgen. Soms is er een proeftraject nodig om erachter te komen of we passend onderwijs kunnen bieden.

De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats met behulp van een digitaal inschrijfformulier. Deze krijgt u van ons toegestuurd nadat u akkoord heeft gegeven te willen starten op NTC De Madelief.