Missie van De Madelief

De Madelief geeft de Nederlandse/Vlaamse taal en cultuur een plaats binnen de totale opvoeding van het kind in Ierland. De school verzorgt haar programma in de context van een internationale gemeenschap.

Visie van De Madelief

De Madelief wil

– succesvol NTC onderwijs bieden aan (gemengd) Nederlandse/Vlaamse/anderstalige kinderen van 4-14 jaar in Ierland.

– zo goed mogelijk aansluiten bij het Nederlandse/Vlaamse onderwijs.

– een positieve leeromgeving scheppen waarin het kind zich welkom en geaccepteerd voelt om Nederlands te spreken

– als NTC school actief deel uitmaken van een bloeiende internationale gemeenschap in Ierland.

Doelstellingen

– Aanbieden van NTC onderwijs aan kinderen van Nederlandse/Vlaamse ouders wonend in Ierland. – Onderwijs geven volgens de richtlijnen van de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

– De kwaliteit van het onderwijs hoog houden, deze waarborgen & zo mogelijk verbeteren.

– Uitgaan van de individuele mogelijkheden van de leerling en voortbouwen op wat hij/zij kan.

– Ouders en andere familieleden in Ierland betrekken bij het NTC onderwijs zodat de Nederlands/Vlaamse cultuur niet alleen voor de kinderen maar ook voor het hele gezin inzichtelijk wordt.