Na aansluiting bij de stichting NOB komt De Madelief onder toezicht van de Nederlandse inspectie van het onderwijs te staan. De Onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Onze school moet dan voldoen aan de eisen die er worden gesteld.

Voor meer informatie:

Onderwijsinspectie Afdeling Buitenland

Postbus 88
5000 AB Tilburg (Nederland)
Email: buitenland@onderwijsinspectie.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl