De Madelief

Welkom op de website van de De Madelief, de Nederlands/Vlaamse taal en cultuur school in Dublin.  

                                                        Vlaamsevlag


Geachte ouders,

Namens De Madelief heet ik u van harte welkom op onze website en wil ik bedanken voor uw interesse in de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur school in Dublin. We nodigen u graag uit om de website verder te bekijken om zo te ervaren dat onze school een unieke leeromgeving is voor uw kind.

Deze website geeft een beeld van de wijze waarop wij, als bestuur en team, het onderwijs op de Madelief vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, vindt u hier.


Wat is de Madelief?

De Madelief is een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) basisschool. De NTC school is gericht op kinderen van Nederlandse/Vlaamse ouders die in Dublin en omgeving wonen. De Madelief is aangesloten bij de stichting NOB.

In december 2014 bleek uit een behoefteonderzoek dat veel Nederlandse/Vlaamse gezinnen behoefte hadden aan een NTC school in Dublin. In korte tijd heeft ons vakkundige team met veel inzet vorm gegeven aan De Madelief.

Op De Madelief gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team van leerkrachten, administratief en ondersteunend personeel. Als Nederlandstalige school met een internationale dimensie hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat met een thuisgevoel. De Madelief biedt een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om doelgericht te leren en samen te werken.

U bent van harte welkom!

Namens het Madelief team